Om institutionsbyggnaden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
  4. Om oss
  5. Hitta till oss
  6. Om institutionsbyggnaden
Foto: Björn Dalin

Sveaplan - ett funkishus med historia

Huset vid Sveaplan, ritat av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal är byggt 1936 och anses vara ett av de finaste exemplen på den tidiga funkisstilen.

Foto: Ingrid Tinglöf

Aula Svea

Aulan vid Sveaplan, aula Svea hittar du på Sveaplan.

Planskisser studentutrymmen

Här finner du enkla planskisser för de utrymmen som är tillgängliga för studenter på Sveaplan.

Närbild av orgeln. Foto: Ingrid Tinglöf

Orgeln i aulan

Den unika orgeln finns i aula Svea

Kaos Kosmos av Bo Beskow

Konsten på Sveaplan

Där Brunnsvikens natur möter Stockholms stenstad reser sig sedan 1936 en ljus skolbyggnad, Sveaplan.

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
info@socarb.su.se

Prefekt:
Stefan Wiklund

Ställföreträdande prefekt:
Emelie Shanks

Studierektor grundutbildning:
Hugo Stranz

Administrativ studierektor grundutbildning:
Ylva Donning

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Studierektor Psykoterapeutprogrammet:
Katarina Piuva

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Katrin Rau

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Ladok