Aulan från baksidan. Foto: Ingrid Tinglöf
Aulan från baksidan. Foto: Ingrid Tinglöf

Aula Svea ligger i huset som disponeras av Institutionen för socialt arbete, Stockholms unviersitet. Aulan sköts av SU centralt.

Huset vid Sveaplan är ett K-märkt funkishus från 1936 ritat av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal och anses vara ett av de finaste exemplen på den tidiga funkisstilen. Det byggdes ursprungligen som högre allmänt läroverk för flickor och var resultatet av en stor arkitekttävling.

De vackra orgelpiporna bakom scenen. Foto: Ingrid Tinglöf
De vackra orgelpiporna bakom scenen. Foto: Ingrid Tinglöf

Salens form avser att ge god aukustik och sikt från alla platser och har nödutgångar åt båda håll direkt ut utan trappor. Orgelns pipor byggdes in i den stora fönstervägg som vetter ut mot Bellevueparken. Dock döljs denna vackra vägg oftast av den stora nedsänkbara filmduken.

Aulan är byggd i en utskjutande byggnadsdel. Detta ger ett fint ljusinsläpp från tre håll.

Interör aulan. Foto: Eva Dalin
Interör aulan. Foto: Eva Dalin

Stolsitsarnas undersida är klädd med ljusblått tyg som fungerar som ljudabsorbent när stolarna är uppfällda. Vid renoveringen flyttades bänkarna och en rad togs bort för att ge bättre rum.

Utanför aulan finns den vackra muralmålningen "Kaos kosmos" av Bo Beskow, målad 1939. Målningen handlar om kvinnans åldrar.

Kaos kosmos, muralmålning av Bo Beskow
Kaos kosmos, muralmålning av Bo Beskow