Konferensen är preliminärt flyttad till den 1-2 december.

Nu samlas återigen forskare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Konferensen avser att ge en överblick över aktuell forskning inom området, relatera forskningens roll i aktuella samhällsförändringar samt medverka till nätverksskapande.

Konferensen vänder sig främst till forskare och forskarstuderande i socialt arbete, men välkomnar också deltagare från angränsande ämnen. Till konferensen har ett antal välrenommerade forskare bjudits in för att ge sina perspektiv på forskningen inom området. Utöver dessa utgörs en central del av seminarier där deltagarna ges utrymme att presentera och diskutera egen och andras forskning. Se inbjudan för information om anmälan samt detaljerat program.