Uppdrag standardisering: införande och användning av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten

Mikael Skillmark, fil. dr. i socialt arbete, JU

Seminariet ges via Zoom