Metodseminarium: Hur hantera stora material med kvalitativa metoder?

Lisa Skogens, docent i socialt arbete, och Ninive von Greiff, docent i socialt arbete, Stockholms universitet.

Tid: Tisdag 5 november kl. 14.30-16.00

Lokal: 814

Tisdagsseminariet