Tisdagsseminarium

Rum 814. Eventuellt kan seminariet istället gå via zoom, beroende på smittläget.

6 oktober    Heder och manlighet i spänningsfältet mellan konkurrerande normsystem.
Devin Rexvid, fil. dr. i socialt arbete, Stockholms universitet.