Drömmen om grannskapet som lösningen på samhällsproblemen.
Susanne Urban, docent i sociologi, IBF/UU


Tisdagen den 16 februari kl. 14.30 - 16.00

Seminariet ges via Zoom.