24 mars    Skolans och skolpolitikens betydelse för elevers välmående.
Björn Högberg, fil. dr. i socialt arbete, Umeå universitet.

Tid: Tisdag 24 mars kl. 14.30-16.00

Lokal: 814

Tisdagsseminariet