Psykosocialt välbefinnande hos unga vuxna som förlorat en förälder i cancer.
Tina Lundberg, fil. dr., Avd. för socialt arbete, KI


Tisdagen den 2 mars kl. 14.30 - 16.00

Seminariet ges via Zoom.