Kontrollerande granskning och organisatorisk autonomi: en studie om resursberoende och självständighet hos NGOs
Malin Arvidsson, fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete, LU

Seminariet ges via Zoom