Anna Gradin Franzén, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.