Betydelsen av kön, klass och etnicitet för bedömningar i LVU-mål

Maria A Vogel, fil. dr. i socialt arbete och Tove Pettersson, professor i kriminologi, SU

Seminariet ges via Zoom