Vi träffas varje tisdag från 4 februari till 26 maj, kl. 16–18 för att du ska ha möjlighet till utveckling. Mötena utgår ifrån dina behov och innebär ett aktivt deltagande där du förväntas ha med dig en egen text till varje träff.

Begränsat antal platser. Mejla sprakverkstaden@su.se för att boka din plats.

Anmälan: https://www.su.se/utbildning/kalender/skrivgrupp-f%C3%B6r-studenter-med-svenska-som-andraspr%C3%A5k-1.476757

Studie- och språkverkstaden erbjuder gratis hjälp till alla studenter vid Stockholms universitet som vill utveckla sitt akademiska skrivande och sina studiestrategier.

Läs mer på www.su.se/sprakverkstaden.
Senast uppdaterad: 13 januari 2020