Deadline för inlämning av abstract för presentation är 15 februari. Mer information kommer när programmet är helt fastställt.