Evenemang

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för socialt arbete
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Mellan marknad och monopol. Privatiseringar i Stockholm under fyrahundra år

Mellan marknad och monopol. Privatiseringar i Stockholm under fyrahundra år

EVENEMANG

Datum: 15 oktober 2019 18:00 - 15 oktober 2019 19:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

Maktens och kulturens Stockholm. En föreläsningsserie på ABF-huset där historiker presenterar ny forskning

Teletornet
Teletornet vid NK

Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa är ingen ny politisk fråga, utan har diskuterats under lång tid.

Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg
Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg.

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för och för vilka är privata lösningar bättre? Vem ska sköta gatubelysningen, kollektivtrafiken och barnomsorgen för det allmännas räkning? Föredraget handlar om hur detta evigt aktuella ämne har diskuterats bland de styrande i Stockholm, från 1600-talet till 2000-talet.

Mats Hallenberg, professor i historia vid Stockholms universitet.

Magnus Linnarsson, docent i historia vid Stockholms universitet.

Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
info@socarb.su.se

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Hugo Stranz

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Studierektor Psykoterapeutprogrammet:
Katarina Piuva

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Katrin Rau

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Ladok