Under tillfälle 2 går vi vidare med kompetensinventeringen och övar i syfte att du bättre ska kunna presentera din profil och dina kompetenser både skriftligt och muntligt. Kunskaper som är viktiga att lyfta för potentiella arbetsgivare när du ska etablera dig på arbetsmarknaden.

Vi bjuder på fika!

Läs mer och anmäl dig här

Varmt välkommen,

Ida & Marie
Studie- och karriärvägledare,
Central studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet