Inställt.

21 april    Traumatisk stress hos flyktingföräldrar – hur påverkas barnen?
Lisa Berg, docent i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Tid: Tisdag 21 april kl. 14.30-16.00

Lokal: 814

Tisdagsseminariet