Den 17:e forskardagen om äldre och äldreomsorg

Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 13.00 – 16.00

Aula Svea, Sveavägen 160 (vid Sveaplan), Stockholm

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Program

Välkommen

Professor Evy Gunnarsson

Den nordiska äldreomsorgsmodellen: ideal och realiteter

Professor Marta Szebehely

Omsorgens pris i åtstramningstid: döttrar och söner som hjälper sina gamla föräldrar

Fil. dr Petra Ulmanen

Att uppvärdera äldreomsorgen: anhörigas, omsorgsarbetares och äldres organisering och perspektiv

Fil. dr Elin Peterson

      Paus. Kaffe och te serveras.

Familjevardag med personlig assistans: brukarnas, anhörigas och personliga assistenters perspektiv

Fil. lic Viveca Selander

Rättighetsmodellen: ett nytt tankesätt om rättigheter och diskriminering för personer med äldreomsorg.

Fil. dr Tove Harnett

Avslutning