Föreläsare:

Docent Alain Topor
Fil dr. Gunnel Andersson
Fil mas. David Matscheck

Anmäl dig senast den 26 september till socialpsykforskardag@socarb.su.se.

Forskardagen anordnas i samarbete med FoU Nordost, FoU Nordväst och FoU Södertörn.