Det är kostnadsfritt att delta och anmälan görs via blankett senast 2019-10-10.

Program

Introduktion
Professor Anders Bergmark

Cannabis: Förbudspolitik i en liberaliserad värld
Fil.dr. Josefin Månsson

Klienter som vårdades för narkotikaproblem i Sverige på 1980-talet – Hur gick det sen?
Docent Ninive von Greiff & docent Lisa Skogens

Paus där kaffe och te serveras

Ungdomar, behandling och normer
Docent Mats Ekendahl

Vardaglig och systematisk uppföljning inom socialtjänsten
Fil.dr. Alexander Björk

Avslutning