Den årliga forskardagen om äldre och äldreomsorg anordnas den 21 mars 2018, kl 13.00 – 16.00 i Aula Svea, Sveavägen 160 i Stockholm.

Temat för årets forskardag är ”Äldreomsorger i Sverige – Lokala variationer och generella trender”. 

 

PROGRAM

Välkommen

Är olikheter och variation inom äldreomsorgen ett problem?
Professor Marta Szebehely, Stockholms universitet

Självbestämmande och kontroll i den svenska hemtjänsten: Retorik eller praktik?
Professor Anna Dunér, Göteborgs universitet

”Klockan är det enda som har vett att gå” – om tidspress och hemtjänstens arbete med äldre personer som har alkoholproblem
Professor Evy Gunnarsson, Stockholms universitet

                               Paus. Kaffe och te serveras.

Anhörigomsorg i stad och land
Fil. dr Petra Ulmanen, Stockholms universitet

Konceptbaserade äldreboenden – både likhet och variation
Professor Håkan Jönson, Lunds universitet

Avslutning

 

ANMÄLAN. Det är kostnadsfritt att delta, och du kan anmäla ditt deltagande till aldreforskardag@socarb.su.se.

Välkommen!