Feministisk tisdag: Våld och hjälpsökande i lesbiska och queera relationer

Nicole Ovesen, doktorand i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Det finns väldigt lite forskning idag gällande våld inom icke-heterosexuella relationer i Sverige. Bristen på kunskap om hur personer inom lesbiska/queera/samkönade relationer hanterar upplevelser av våld gör att information om och hjälpinsatser för partnervåld försvåras. I denna presentation delar Nicole med sig av resultaten från sitt pågående avhandlingsprojekt där hon har intervjuat 25 personer som har varit utsatta för våld i en lesbisk och/eller queer relation. Presentationen handlar om upplevelser av våld som saknar en kulturell dramaturgi, hjälpsökande som en långsam och upprepad process som präglas av omgivnings tolkning av våldet och relationen, samt vilken roll misslyckade och avbrutna försök spelar i hjälpsökningsprocessen.

Tid: Tisdag 17 december kl. 14.30-16.00

Lokal: 814

Tisdagsseminariet