Feministisk tisdag: Organisatorisk omsorg - anhörigas insatser som navigatörer, koordinatörer och talespersoner i relation till äldreomsorgen.

Petra Ulmanen, fil.dr. i socialt arbete, Stockholms universitet.

 

Tid: Tisdag 19 november kl. 14.30-16.00

Lokal: 814

Tisdagsseminariet