Feministisk tisdag: Kön och skuld – genusskapande processer i mötet mellan överskuldsatt och välfärdsprofessionell.

Julia Callegari, doktorand i socialt arbete, Mälardalens högskola.

Det pågående avhandlingsarbetet har som övergripande syfte att analysera hur genus görs i interaktion mellan överskuldsatt man och kvinna och välfärdsprofessionell i två empiriska kontexter; den kommunala budget- och skuldrådgivningen och i Kronofogdens skuldsaneringsarbete. Då denna interaktion tar plats i vad som kan förstås vara en normativ process, där överskuldsatta män och kvinnor ska omformas till ’ekonomiskt rehabiliterade’ medborgare, avser avhandlingen också att belysa hur föreställningar om genus framträder i (re)produceringen av senmoderna ideal kring moral, ansvar och finansiell rationalitet på mikronivå. Under detta seminarium kommer framför allt avhandlingens första delstudie presenteras och diskuteras. Studiens syfte var att studera vilka fiskala identiteter som konstrueras i budget- och skuldrådgivares tal och dokumentation om skuldsatta mäns och kvinnors bakomliggande orsaker till skuldproblematiken, deras uppfattade hjälpbehov, samt vilka implikationer dessa konstruktioner har för de hjälpgivande teknologier som föreslås under rådgivningsprocessen.  

Tid och plats som vanligt 14.30 i 814.

Varmt välkomna!
FemSem genom
Maria A Vogel och Klara Hussénius

 

Tisdagsseminariet