På grund av den pågående pandemin kommer examenshögtiden ske via Zoom. Examenshögtiden äger rum fredagen den 4 juni kl.16.00. Även anhöriga och vänner kommer att ha möjlighet att ta del av firandet.

Detaljerat program kommer längre fram.