ÄLDREVÅRD PÅ LIKA VILLKOR?

En offentligt finansierad vård och omsorg av god kvalitet är en förutsättning för ett jämlikt och jämställt
samhälle. Forskning visar på oroande tendenser till en ökad ojämlikhet i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen
med införandet av vårdvalssystem, minskade resurser och allt mer vård som ska utföras i hemmet.
De som drabbas är framförallt kvinnor.

PRO och Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, arrangerar tillsammans
på internationella kvinnodagen den 8 mars ett kunskapsseminarium om förutsättningarna för en jämställd och
jämlik tillgång till hälso- och sjukvård och äldreomsorg för de allra äldsta.

Välkommen till Sandlersalen i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
www.abf.se
Tid: 8 mars 9.00-11.30, fika serveras 8.30


PROGRAM

Mår äldre personer bättre idag än de gjorde förr?

Carin Lennartsson, docent i sociologi, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet samt forskningsledare vid Stockholms läns Äldrecentrum

En äldrevård i obalans

Pär Schön, fil.dr, forskare, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet

Anhörigomsorgens pris i åtstramningens tid

Petra Ulmanen, fil.dr, forskare, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet

En jämlik sjukvård för äldre

Janne Agerholm, med.dr, forskare, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet samt utredare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (SLSO)

Moderator: Sven Erik Wånell

Övriga medverkande är Christina Tallberg, ordförande PRO & Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvård & jämställdhetsfrågor, PRO.

ANMÄLAN
Anmäl dig till seminariet på telefon 08 - 701 67 00 eller osa@pro.se senast måndag 6 mars 2017.
Glöm inte att informera om eventuella allergier. Anmälan är bindande. www.pro.se