Återsamlingsplatsen är på gräsmattan utanför ingång Sveavägen 162 (Biblioteket för socialt arbete).

Man får absolut inte uppehålla sig framför byggnaden då räddningstjänsten måste ha fri tillgång till fastigheten!

Observera att det är viktigt att ALLA återsamlas på platsen vid utrymning. Ingen får lämna området, då det kan leda till att personsök inleds som kan riskera andras liv och hälsa.

Samlas i grupper tillsammans med de som befann sig i samma lokal/i närheten av dig när utrymningen startade. Se till att ni hör informationen som ges och åtlyder utrymningsledare och räddningsledare.

Utrymningsledare är en eller två i förväg utsedda personer per våningsplan (eller någon som åtar sig rollen i de fall utsedd person inte befinner sig i huset) samt undervisande lärare vid lärarledd undervisning.

Utrymningsledare bär klargul väst med ordet "Utrymningsledare" på ryggen (gäller ej undervisande lärare).

Räddningsledare bär klargul väst med ordet "Räddningsledare" på ryggen

Återsamlingsplatsen
Återsamlingsplatsen