Forskning

Intervju. Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Forskningsnyheter på nya webben

Nyheter om institutionens forskning hittar du på vår nya webbplats. Klicka här för att komma direkt dit. 

Från och med höstterminen 2021 publiceras nyheter endast där.

 

Tisdagsseminariet

Tisdagsseminariet

Varannan tisdag kl.14-15.30 har institutionen seminarier på olika teman. Det kan vara presentation av aktuell forskning inom socialt arbete, pedagogiska seminarier eller liknande.

Ny artikel

Återfallsprevention som lokal praktik

Mats Ekendahl och Patrik Karlsson har genom intervjuer med professionella inom missbruksbehandling undersökt det praktiska arbetet med återfallsprevention. 

Ny artikel

Socialarbetare om hur det är att arbeta på en onkologisk vårdavdelning

Joakim Isaksson har tillsammans med Sara Lilliehorn och Pär Salander gjort en studie av hur socialarbetare själva upplever sitt arbete på en onkologisk avdelning.

Alain Topor

Ny artikel

Vägen till psykisk ohälsa

Alain Topor har tillsammans med norska forskarkolleger publicerat en artikel som baseras på intervjuer med personer som befinner sig på vägen mot återhämtning från psykisk ohälsa.

Sabina Hadzibulic, porträtt. Privat foto.

Ny bok

Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Ny populärvetenskaplig bok om en av Sveriges största ortodoxa gemenskaper.

Foto: John Schnobrich/Unsplash

Ny webbinarie-serie med fokus på forskning om socialt arbete

Vill du veta mer om forskningen som bedrivs på Institutionen för socialt arbete? I höst startar en ny serie där våra forskare presenterar sitt arbete via zoom.

Alain Topor. Foto: Eva Dalin

Alain Topor: Ny text om professionellas bidrag till återhämtning

Foto: Eva Dalin

Ny artikel

Hur uppfattar tidigare rökare information om nikotinprodukter?

Marta Szebehely. Foto: Rickard Kihlström

Nordiskt gerontologipris till professor Marta Szebehely

The Sohlberg Prize är det mest prestigefyllda nordiska priset inom gerontologi och ger en prissumma av 10.000 Euro. Priset delades ut vid öppnandet av den 25:e Nordiska Gerontogogikongressen i Reykjavik.

$thumbnail.content.alt

Forskning vid institutionen för socialt arbete

Socialt arbete som forskningsdisciplin omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle.

Kontakt

Prefekt:
Stefan Wiklund
Ställföreträdande prefekt:
Emelie Shanks

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld