Forskning

Forskningsassistent i socialt arbete sökes

Vi söker en forskningsassistent till ett nyinrättat projekt med det övergripande syftet att öka kunskapen om hur brukarmedverkan och delat beslutsfattande kan främjas i socialtjänstens stöd till unga, till personer med funktionsnedsättning samt till äldre. Projektet genomförs av forskare från Institutionen för socialt arbete, Systemvetenskapliga institutionen samt Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Sista ansökningsdag 2018-10-07.

Tisdagsseminarier

Tisdagsseminariet

Varannan tisdag kl. 14.30 i rum 814.

Foto: Eva Dalin

Disputation Therese von Braun

Therese von Braun disputerar måndagen den 15 oktober kl. 10 i Aula Svea

Foto: Eva Dalin

Forskardag om socialpsykiatri. Tema: Arbete och sysselsättning

Forskardagen vänder sig till såväl forskare och lärare som personer som arbetar inom socialpsykiatriska verksamheter, handläggare, chefer, personliga ombud, studenter och personer med egen erfarenhet av psykiska problem. Vi kommer att presentera forskning om sysselsättning i olika former, SE/IPS samt öppna verksamheter med medskapande deltagare.

FemSem, 7 mars 2017. Seminariets deltagare. Foto: Maria Andersson Vogel

Feministisk tisdag

En mötesplats för diskussion om feministisk teori och vetenskapande

Maria Andersson Vogel intervjuas av Aftonbladet

Ungdomar kan må sämre av SIS-vård

Maria Andersson Vogel och Marie Sallnäs berättar om sin syn på SIS-hem

Foto: Eva Dalin

Mariet Ghadimi vinner Raoul Wallenbergpriset

Mariet Ghadimi, doktorand vid Institutionen för socialt arbete

Tvångsvård av barn och unga, omslagsbild

Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner

Ny antologi om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs.

Foto: Björn Dalin

Forskning vid institutionen för socialt arbete

Socialt arbete som forskningsdisciplin omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner
Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsdatabasen
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld