Lagerkransar
 
 

Att gå en forskarutbildning är början på ett spännande yrkesliv, där du får ägna dig åt att utveckla kunskapen inom det sociala arbetets fält. Forskningsområdet socialt arbete innefattar analys av dels orsaker till sociala problem som i vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen, etc., dels problemens bakgrund i samspelet mellan individerna och deras sociala miljö. Det omfattar vidare analys av olika former för lösningar av sociala problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala området.

Läs mer om forskarutbildningen på våra utbildningssidor