Lisa Andersson

Former och inslag av social investment. Om politiska åtgärder för Europas arbetslösa unga.
Huvudhandledare: Renate Minas
Biträdande handledare: Åke Bergmark

 

Peter Andersson

Skriver på en avhandling om våld inom institutionsvården för ungdomar utifrån ett personalperspektiv.
Huvudhandledare: Carolina Överlien
Bihandledare: Marie Sallnäs

 

Kristina Bromark

Brukardelaktighet i socialtjänsten.
Huvudhandledare: Ulla-Karin Schön
Biträdande handledare: Ylva Spånberger Weitz och Sara Erlandsson

 

Fredrik Brunnström

Kommunförbundet/SKL som välfärdspolitisk aktör -
idéer om socialtjänstens organisering och styrning under olika epoker.
Huvudhandledare: Tommy Lundström

 

Anne Denhov

anne.denhov@sll.se
Psykos i ett socialt sammanhang - en uppföljningsstudie av personer som fått psykosdiagnos.
Huvudhandledare: Alain Topor
Biträdande handledare: Anders Bergmark

 

Nicklas Dennermalm

 

Nicklas Enroth

Social work with EU citizens.
Hubudhandledare: Renate Minas
Biträdande handledare: Mats Ekendahl

 

Evelina Fridell Lif

 

Nora Germundsson

Följder av införandet av automatiserade handläggningsprocesser i det sociala arbetets praktik, med särskilt intresse riktat mot det ekonomiska biståndet; dess förutsättningar samt eventuella konsekvenser för såväl socialarbetarprofessionen i dess helhet som för enskilda yrkesutövare.
Handledare: Hugo Stranz
Biträdande handledare: Åke Bergmark

 

Mariet Ghadimi

Lärandets villkor för flickor och pojkar med tvåkulturell bakgrund
Huvudhandledare: Astrid Schlytter
Biträdande handledare: Stig Elofsson

 

Karin Heimdahl

Missbruk och föräldraskap
Huvudhandledare: Patrik Karlsson
Biträdande handledare: Mats Ekendahl

 

Klara Hussenius

Intersektionella perspektiv på socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd
Huvudhandledare: Hugo Stranz
Biträdande handledare: Åke Bergmark

 

Sofia Härd

REC-CAP i en svensk kontext – Utformning av ett instrument för att synliggöra förutsättningar för och förändringar av recovery capital inom olika klientgrupper i samband med behandling av alkohol- och drogproblem
Huvudhandledare: Ninive von Greiff
Biträdande handledare: Lisa Skogens

 

Annika Jemteborn

Villkor för unga kvinnors motstånd mot hedersförtryckande strukturer
Huvudhandledare: Astrid Schlytter
Biträdande handledare: Kirsten Grönlien Zetterqvist

 

Sibel Korkmaz

"Våld i ungdomars nära relationer"
engelsk titel: "Youth intimate partner violence in Sweden"
Huvudhandledare: Carolina Överlien
Biträdande handledare: Stefan Wiklund

 

Lisa Lundberg

Socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer
Huvudhandledare: Åke Bergmark
Biträdande handledare: Hugo Stranz

 

Stina Michelson

Barn och ungas berättelser om sig själva och sina liv när vuxna i familjen har psykosociala problem.
Huvudhandledare: Joakim Isaksson
Biträdande handledare: Maria Andersson Vogel

 

Rebecka Strandell

Hemtjänst i förändring - personalens vardag och villkor
Huvudhandledare: Marta Szebehely
Biträdande handledare: Anneli Stranz och Patrik Karlsson

 

Malin K Södergren

User advocacy in welfare services: representing both provider and user"
En studie om brukarföreträdarskap inom välfärdssystemet - att representera både verksamheten och brukaren.
Huvudhandledare: Lena Hübner
Biträdande handledare: Ulla-Karin Schön

 

Mira Sörmark

En etnografisk utforskning av behandling för män som utövat våld mot en partner i nära relationer.
Handledare: Lena Hübner
Handledare: Torbjörn Bildtgård