Lisa Andersson

lisa.andersson@socarb.su.se
Former och inslag av social investment. Om politiska åtgärder för Europas arbetslösa unga.
Huvudhandledare: Renate Minas
Biträdande handledare: Åke Bergmark

Peter Andersson

peter.andersson@socarb.su.se
Skriver på en avhandling om våld inom institutionsvården för ungdomar utifrån ett personalperspektiv.
Huvudhandledare: Carolina Överlien
Bihandledare: Marie Sallnäs

Thérèse von Braun

therese.vonbraun@socarb.su.se
Den terapeutiska relationen vid missbruksbehandling
Huvudhandledare: Sam Larsson
Biträdande handledare: Yvonne Sjöblom

Fredrik Brunnström

fredrik.brunnstrom@socarb.su.se
Kommunförbundet/SKL som välfärdspolitisk aktör -
idéer om socialtjänstens organisering och styrning under olika epoker.
Huvudhandledare: Tommy Lundström

Anne Denhov

anne.denhov@sll.se
Psykos i ett socialt sammanhang - en uppföljningsstudie av personer som fått psykosdiagnos.
Huvudhandledare: Alain Topor
Biträdande handledare: Anders Bergmark

Hilma Forsman

hilma.forsman@socarb.su.se
Skolstödjande insatser för socialt utsatta barn
Huvudhandledare: Bo Vinnerljung
Biträdande handledare: Marie Sallnäs

Mariet Ghadimi

mariet.ghadimi@socarb.su.se
Lärandets villkor för flickor och pojkar med tvåkulturell bakgrund
Huvudhandledare: Astrid Schlytter
Biträdande handledare: Stig Elofsson

Karin Heimdahl

karin.heimdahl@socarb.su.se
Missbruk och föräldraskap
Huvudhandledare: Patrik Karlsson
Biträdande handledare: Mats Ekendahl

Klara Hussenius

klara.hussenius@socarb.su.se
Intersektionella perspektiv på socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd
Huvudhandledare: Hugo Stranz
Biträdande handledare: Åke Bergmark

Annika Jemteborn

annika.jemteborn@socarb.su.se
Villkor för unga kvinnors motstånd mot hedersförtryckande strukturer
Huvudhandledare: Astrid Schlytter
Biträdande handledare: Kirsten Grönlien Zetterqvist

Catrine Kaunitz

Catrine.Kaunitz@socialstyrelsen.se
Aggression Replacement Training. Ett amerikanskt behandlingsprogram i Sverige
Huvudhandledare: Bo Vinnerljung
Biträdande handledare: Knut Sundell

Hanna Linell

hanna.linell@socarb.su.se
Sociala barnavårdsutredningar gällande flickor som lever i en hedersrelaterad kontext
Huvudhandledare: Astrid Schlytter
Biträdande handledare: Evy Gunnarsson

Lisa Lundberg

Lisa.lundberg@socarb.su.se
Socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer
Huvudhandledare: Åke Bergmark
Bitr handledare: Hugo Stranz

Josefin Månsson

Kontakt
Arbetar på SoRAD med sitt avhandlingsprojekt kring narkotikafrågor. Avhandlingen sätter fokus på centrala aspekter av hur samhället förhåller sig till bruk av narkotika, både på formella arenor (som politik och juridik) och på informella arenor (som på internetforum och hemsidor). Särskilt intresse riktar hon mot legaliseringsfrågan.
Huvudhandledare: Mats Ekendahl
Biträdande handledare: Alexandra Bogren

David Pålsson

david.palsson@socarb.su.se
Tillsynens förutsättningar och praktik. Om samhällets ansvar för barn i socialtjänstens dygnsvård.
Huvudhandledare: Stefan Wiklund
Biträdande handledare: Marie Sallnäs

Palle Storm

Palle.storm@socarb.su.se
Betydelsen av kön och etnicitet i äldreboendets vardag: villkor, dilemman och möjligheter
Huvudhandledare: Evy Gunnarsson
Biträdande handledare: Marta Szebehely
Mer om Palle Storm

Rebecka Strandell 

Tidigare Rebecka Ström Falk
rebecka.strandell@socarb.su.se
Hemtjänst i förändring - personalens vardag och villkor
Huvudhandledare – Marta Szebehely
Bihandledare – Anneli Stranz och Patrik Karlsson