Var? Zoom

När? Tisdagen den 23 november, kl. 9-12

För vem? Doktorander i socialt arbete

Anmälan senast 12/11 till: caroline.hansen@lnu.se

Workshopen utgår från två presentationer

 

Forskning i och för samhället

Jonas Stier, professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola

Det ställs allt större krav på ”impact” och att vetenskapen ska vara ”öppen”. Men vilka utmaningar och möjligheter innebär dessa krav? Vilken roll kan och bör akademin och forskningen ha i samhället? Detta belyser Jonas i sitt föredrag. Han tar också upp sådant som kan vara bra att tänka när man samverkar med civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.

 

Att forska i socialt arbete och delta i samhällsdebatt och media

Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms universitet

Marta inleder med några exempel från ett forskarliv med mycket samverkan med intresse-organisationer och många mediekontakter, och ställer bland annat följande frågor:  Hur mycket kan och bör vi som forskar i socialt arbete delta i samhällsdebatt och hur ska vi förhålla oss till media? Vilka möjligheter och risker finns om vi väljer att vara engagerade utanför akademin – och om vi väljer att inte vara det?

 

Kommande evenemang: Under 2022 kommer vi anordna en workshop som handlar om att forska om känsliga ämnen.