Nu finns en Studiemanual. Introduktion till forskning i socialt arbete, men datum för sammantaget 4 träffar (digitala eller fysiska beroende på pandemiläget). Kursbeskrivningen finns bifogad här och i den finns alla uppgifter Du behöver för att anmäla dig till kursen.