Kurser, seminarier och workshops

Kurser och seminarier vid Nationella forskarskolan i socialt arbete

Här finns information om kurser, seminarier och workshops vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. Vi listar även relevanta kurser på forskarnivå hos andra kursgivare.

Tipsa oss!
Vill du tipsa oss om fler kurser som är relevanta för doktorander i socialt arbete, kontakta vår administratör

Foto: Aleksandr Davydov

2021

Under 2021 kommer tre kurser att ges i regi av RSSW

Studenter i Albano. Fotograf: Jens Olof Lasthein

2022

Under 2022 kommer tre kurser att ges i regi av RSSW

Student i Albano. Fotograf: Jens Olof Lasthein

2023

Förhandsinformation om vilka kurser som planeras ges under 2023

Kontakt

Prefekt:
Stefan Wiklund
Ställföreträdande prefekt:
Emelie Shanks

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld