Kurser, seminarier och workshops

Kurser och seminarier vid Nationella forskarskolan i socialt arbete

Här finns information om kurser, seminarier och workshops vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. Vi listar även relevanta kurser på forskarnivå hos andra kursgivare.

Tipsa oss!
Vill du tipsa oss om fler kurser som är relevanta för doktorander i socialt arbete, kontakta vår administratör

Foto: Aleksandr Davydov

Våren 2021

Under 2021 kommer tre kurser att ges i regi av RSSW

Befolkad världskarta

Internationell migration och socialt arbete, 7,5 hp

Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. För att vara behörig till kurser krävs att du är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Sommarskola i Helsingfors inställd

På grund av coronavirusets spridning är årets sommarskola i Helsingfors inställd, och flyttad till 2021. NBSW:s samordningsgrupp återkommer med datum.

Bild av pennor

Att teoretisera i samhällsvetenskap, 7,5 hp

Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. För att vara behörig till kurser krävs att du är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Young workers gathering in the conference room and working hard and using laptop for training

Interventioner mot fattigdom – försörjningsstöd och aktivering, 7,5 hp eller 15 hp

Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. Förkunskapskravet för kursen är antagning på forskarutbildning i socialt arbete.

Kontakt

Prefekt:
Stefan Wiklund
Ställföreträdande prefekt:
Emelie Shanks

Studierektor forskarutbildning:
Åke Bergmark

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsprojekt
Forskningsområden
International Journal of Social Welfare eld