Internationell migration och socialt arbete, 7,5 hp

Interventioner mot fattigdom – försörjningsstöd och aktivering, 7,5 hp eller 15 hp