Under hösten 2021 startar kursen ”Perspektiv på funktionshinder, äldre och åldrande”. Kursen är ett samarbete mellan Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm.

Kursen riktar sig till doktorander i socialt arbete med inriktning mot äldre- och/eller funktionshinderområdet.

Kursen behandlar centrala begrepp och teorier inom socialvetenskaplig forskning om funktionshinder och om äldre och åldrande samt hur funktionshinder respektive åldrande formas i olika historiska och kulturella sammanhang. Under kursen kommer vi även att diskutera olika perspektiv på jämlikhet, sociala utsatthet, rättvisa och inkludering i relation till funktionshinder respektive äldre och åldrande. Vidare läggs vikt vid att analysera särskiljande och förenade aspekter i de sätt som stöd till personer med funktionsnedsättning och äldre personer har organiserats och teoretiserats.

Vår förhoppning är att vi ska kunna ha fysiska träffar på de olika lärosätena, men om läget inte tillåter fysiska träffar så kommer kursen att ges på distans. Prelimära datum och översiktligt schema för kursen:

 

11-12 Nov. 2021
Stockholm

Kursintroduktion
Funktionshinderområdet: historisk och teoretisk översikt
Sara Erlandsson, Ulla-Karin Schön mfl.
9-10 Dec  2021
Lund
Äldreområdet: historisk och teoretisk översikt
Håkan Jönson mfl.
27-28 Jan 2022
Norrköping

Perspektiv på ojämlikhet, social utsatthet, rättvisa och inkludering i relation till funktionshinder, äldre och åldrande: några nedslag
Särskiljande och förenande aspekter i de sätt som stöd till funktionshindrade och äldre personer har organiserats och teoretiserats
Annika Taghizadeh Larsson mfl.

10-11 mars 2022
Göteborg
Examination
Anna Dunér mfl.


Anmälan sker till: rssw@socarb.su.se senast den 20 juni 2021.
För frågor om kursen kontakta: Sara Erlandsson, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. E-post: sara.erlandsson@socarb.su.se.