Under våren startar Att teoretisera i samhällsvetenskap (7,5 hp). Kursledare är Lisa Wallander och Peter Dellgran. Kursen startar i april och kommer att omfatta tre tillfällen, förhoppningsvis kan två av dem genomföras IRL. Kursen öppnar inte på nytt för antagning: de som var antagna till kursen 2020 kommer att kontaktas i första hand av Lisa Wallander och om några inte längre har möjlighet att delta i kursen finns en väntelista. Vi hoppas att kursen kan ges också nästa år eftersom den är så populär.

Kursen ”Att teoretisera i samhällsvetenskap” kommer att ges följande datum:
1.    Två av dagarna 26 - 28 april
2.    Två av dagarna 14 - 16 juni
3.    21 och 22 september