Att teoretisera i samhällsvetenskap (7,5 hp)

I mars 2022 startar kursen Att teoretisera i samhällsvetenskap (7,5 hp). Kursledare är Lisa Wallander och Peter Dellgran. Kursen kommer att omfatta tre tillfällen gånger två dagar, närmare bestämt:

15-16 mars i Lund
7-8 juni, denna gång i form av ett internat på hotell i närheten av Lund eller Göteborg, samt
20-21 september, i Göteborg

Alla resor och logi betalas av kursdeltagarnas institutioner. Senaste anmälningsdag är den 27 januari, och anmälningsblanketten finns länkad nedan, där finner Du uppgifter om till vem den ska skickas till. Du finner också länkar till kursplanen och till en presentation av kursens innehåll.

Fastställd kursplan Att teoretisera i samhällsvetenskap, SASA012 (pdf) (86 Kb)

Ansökningsblankett Att teoretisera samhällsvetenskap (ifyllningsbar pdf) (88 Kb)

Puff Att teoretisera i samhällsvetenskap (pdf) (47 Kb)

 

Kunskap i socialt arbete - perspektiv, politik, praktik (7,5 hp)

 

Kursen kommer ges under hela läsåret hösten 22 - våren 23.

 

Sommarskola i Nordisk-baltiska forskarskolan i socialt arbete

Nationella forskarskolan ger i samarbete med NBSV en sommarkurs i mitten på augusti 2022.
Kursen kommer att handla om Socialt arbete i civilsamhället.
Ersta-Sköndal-Bräcke högskola är värdar för kursen.