Att teoretisera i samhällsvetenskap (7,5 hp)

Under våren startar Att teoretisera i samhällsvetenskap (7,5 hp). Kursledare är Lisa Wallander och Peter Dellgran. Kursen startar i april och kommer att omfatta tre tillfällen, förhoppningsvis kan två av dem genomföras IRL.

Perspektiv på funktionshinder, äldre och åldrande

I höst startar ges kursen Perspektiv på funktionshinder, äldre och åldrande. Kursen samarrangeras med FYS (Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten) och Stockholm är värd för kursen.

Studiemanual. Introduktion till forskning i socialt arbete

I höst kommer RSSW också ge en introduktionskurs i socialt arbete. Värd för kursen är Södertörns Högskola och man beräknar start i oktober. Kontaktperson för kursen är Hanna Bertilsdotter-Rosqvist. Kursen är ett samarbete mellan Södertörns Högskola, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet samt Linnéuniversitetet.