Ordförande: Lena Hübner

E-post: rssw@socarb.su.se

Administratör: Hans Dahlén

Hemsidesredaktör: Ingrid Tinglöf

RSSW har 3 doktorandrepresentanter som Du kan kontakta om du har frågor:

Caroline Hansen, som studerar vid Linnéuniversitetet
caroline.hansen@lnu.se

Kristina Bromark, vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
kristina.bromark@socarb.su.se

Ylva Grönvall, vid institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
ylva.gronvall@mau.se