Snart är år 2021 till ända och i forskarskolan kan vi konstatera att vi haft ett år med många aktiviteter. I oktober hölls styrgruppsmöte, protokollet finns under fliken Dokument. Tre kurser har getts, två av dem pågår. ”Att teoretisera i samhällsvetenskap” samlade 20 doktorander som var mycket nöjda med kursen som avslutades i oktober. ”Perspektiv på åldrande och funktionsnedsättning” pågår, och det gör också introduktionskursen.

Doktorandrepresentanterna i styrgruppen för forskarskolan anordnade en mycket lyckad workshop i november på temat spridning av forskning till media och allmänhet. En ytterligare workshop är planerad till våren och temat denna gång är att forska om känsliga ämnen.
De kurser som hittills är beslutade att ges under 2022 och som planeras att ges 2023 hittar ni under fliken Kurser, seminarier och workshop.

God Jul & Gott Nytt År!