Lundström, T & Sallnäs M (2013) Att värdera dygnsvård. Hur nöjda är barnen och vilken betydelse har det? Socionomens forskningssupplement nr 33, 40-51.

Sallnäs, M, Wiklund, S & Lagerlöf, H (s2012) Welfare resources among children in care. European Social Work., 15,4, 467-483

Lagerlöf, H (2012) Samhällsvård och välfärdsresurser. En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland barn i familjehem och institutioner. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet (disp 20120404).

Lundström, M & Sallnäs, M (2012) Sibling contact among Swedish children in foster and residential care. Out of home care in a family service system. Children and Youth Services Review, 34, 2, 396-402.

Sallnäs, M & Wiklund, S (2012) To study living conditions among children in out of home-care. Is equality a reasonable ambition? Paper presented at the REASESS Conference in Oslo.

Wiklund, S & Sallnäs, M (2011) The Material Side of Foster care. Economic and material resources among foster children and foster carers in Swedish child welfare. Adoption & Fostering, 34, 27-38.

Sallnäs, M, Wiklund, S & Lagerlöf, H (2010) Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och vid institutioner. Socialvetenskaplig tidskrift, 17,1, 5-27.

Sallnäs, M, Wiklund, S & Lagerlöf, H (2010) Samhällsvårdade barn, gate-keeping och forskning. Socialvetenskaplig tidskrift, 17, 116-133

Lundström, T & Sallnäs, M (2009) Samhällsvårdade ungdomars kontakter med föräldrar och syskon. Socionomens forskningssupplement nr 26, 52-63.

Sallnäs, Marie & Lagerlöf, Hélène (2007) Forskare studerar välfärd hos barn och ungdomar i samhällsvård. Socionomen, nr 1, s. 42-45.