Stranz, H & Wiklund, S. (2011). I välfärdssamhällets marginal – om socialbidragstagande bland ensamstående mödrar av svensk och utländsk härkomst, Socialvetenskaplig tidskrift, 18 (1), 42-62.

Stranz, H & Wiklund, S. (2012). Risk factors of long-term social assistance recipiency among lone mothers. The case of Sweden, European Journal of Social Work, 15 (4), 514-531.

Stranz, H. & Wiklund, S. (2012). Oskälig levnadsnivå? En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag, Socialvetenskaplig tidskrift, 19 (2), 72-92.

Stranz, H. & Wiklund, S. (2013). One for all or all for one? The collaboration of Swedish personal social services with regard to lone mothers on social assistance, British Journal of Social Work, doi: 10.1093/bjsw/bct159.

Stranz, H. & Wiklund, S. (2013). Child welfare activities targeting single mothers on social assistance. A study of child welfare interventions and case managers’ referrals in a Swedish sample, British Journal of Social Work, doi: 10.1093/bjsw/bct193.

Stranz, H. & Wiklund, S. (2014). I välfärdens utkant. Om ensamstående mödrar med socialbidrag och deras barn, Stockholm: Unicef.