Lindquist, A-L. & Lundström-Mattsson, Å. (2006) "Social rehabilitering" - Utveckling av strategier för att i kommunal regi stödja psykiskt funktionshindrade till återhämtning. En utvärdering med särskild inriktning på unga vuxna i tre stadsdelar i Stockholm. Stockholm: Stadsledningskontoret/Kompetensfonden.

Lindquist, A-L. Att främja inflytande för psykiskt sjukda och funktionshindrade - Ett utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Utvärdering av tio för sök med brukarinflytandesamordnare (BISAM) i kommun och landsting. Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan.

Gärdegård, A. & Lindquist, A-L. (2009) Samordnad vårdplanering för psykiskt funktionshindrade. Ett utvecklingsprojekt mellan socialtjänst och psykiatri på Södermalm. Stockholms universitet_ Rapport i socialt arbete nr 132.