Nätverket har som övergripande syfte att bidra till förbättrad kunskap inom området genom att öka intresset för arbetslivsinriktad omsorgsforskning bland seniora och juniora forskare, öka samarbete mellan forskare samt sprida kunskap till beslutsfattare (politiker, myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackförbund).

Nätverkets tillkomst och medlemmar

Nätverket bildades 2019 och omfattar ett 40-tal forskare inom olika discipliner, bl a socialt arbete, arbetslivsvetenskap, sociologi, psykologi, arbetsrätt och ekonomisk historia från ett 30-tal institutioner. Nätverket leds av professor emeritus Marta Szebehely och administreras av Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Aktiviteter

Nätverket har som ambition att hålla ett nätverksmöte per år. Det första mötet hölls 2019 men på grund av pandemin kunde inget möte hållas under 2020 eller våren 2021. 2021     års nätverksmöte är planerat att genomföras den 29-30 november i Stockholm. 

Vid nätverkets möten kan medlemmarna lägga fram och diskutera arbetspapper och projektidéer. I samband med vissa nätverksmöten planeras även utåtriktade seminarier där nätverksmedlemmar presenterar aktuell forskning. Till dessa seminarier inbjuds en intresserad allmänhet, studenter och forskare samt representanter för arbetsmarknadens parter, myndigheter och politiker. Ett annat sätt att föra ut aktuell forskning om omsorg är denna hemsida där forskare, media, beslutsfattare och andra intresserade kan följa nätverkets medlemmars forskning om äldreomsorgens och funktionshinderverksamheternas anställningsvillkor, arbetsmiljö och arbetsinnehåll.

Medlemmar

Karin Allard, fil dr i psykologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Katarina Andersson, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

Wanja Astvik, docent i organisationspsykologi, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola 

Helene Brodin, fil dr i ekonomisk historia och docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Catharina Calleman, professor em. i arbetsrätt, Stockholms universitet och Örebro universitet

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Hanna Egard, fil dr i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Gabriella Elgenius, docent i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Magdalena Elmersjö, fil dr i socialt arbete, Institutionen för samhällsvetenskaper Södertörns högskola

Andrea Eriksson, docent, lektor, Avdelningen för Ergonomi, Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, KTH 

Sara Erlandsson, fil dr i socialt arbete, bitr. lektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Richard Gäddman Johansson, fil dr i sociologi, Uppsala universitet

Magnus Helgesson, dr i medicinsk vetenskap, bitr lektor, Avd för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet

Helena Håkansson, doktorand i arbetsvetenskap, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap,  Göteborgs universitet

Jens Ineland, docent i socialt arbete, föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning, Umeå universitet

Gerd Johansson, seniorprofessor vid Avdelningen Ergonomi och Aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet

Britt-Inger Keisu, docent i sociologi och föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet

Teppo Kröger, professor i samhällspolitik, Jyväskylä universitet, Finland och professor II, Senter for omsorgsforskning, vest, Norge.

Elin Kvist, docent i sociologi, lektor, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Robert Larsson, fil dr i arbetslivsvetenskap, lektor, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola 

Linda Lill, fil dr i internationell migration och etniska relationer, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Tomas Lindmark, doktorand i socialt arbete, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Gabrielle Meagher, Emeritus Professor, Macquarie University, Sydney and Affiliated Professor, Institutionen för socialt arbete, Stockholm University

Ingela Måhlqvist, personalvetare, Enheten för arbetshälsa, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm

Carolina Nordlinder, doktorand  i socialt arbete, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Elin Peterson, fil dr i statsvetenskap, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Johanna Persson, bitr. lektor vid Avdelningen Ergonomi och Aerosolteknologi , Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet 

Maria Plato, personalvetare, Enheten för arbetshälsa, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm

Åsa Plesner, doktorand i företagsekonomi vid Stockholms universitet och ansvarig utgivare för Tankesmedjan Balans.

Susann Porter, dr i hälsovetenskap med inriktning psykisk hälsa, post dok, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö universitet

Klara Regnö, ek dr i industriell ekonomi och organisation, lektor i organisation, Mälardalens högskola och jämställdhetsstrateg, Karolinska Institutet.

Tine Rostgaard, professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och Professor MSO, Roskilde University

Nicoline Roth, doktorand i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Christofer Rydenfält, bitr. lektor vid Avdelningen Ergonomi och Aerosolteknologi , Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet

Eva Schömer, Professor i rättsvetenskap, Högskolan Kristianstad 

Maria Sjölund, fil dr i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Palle Storm, fil dr i socialt arbete, postdok, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Rebecka Strandell, doktorand i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Anneli Stranz, fil dr i socialt arbete, bitr. lektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Marta Szebehely, professor em. i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Susanne Tafvelin, fil dr i psykologi, docent, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Annette Thörnquist, docent i historia, associated member, Forschungsinstitut für Arbeit, Technik und Kultur, Tübingen, Germany

Mia Vabø, Forsker I (forskningsprofessor), Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Oslo Metropolitan University

Jonas Welander, fil dr i arbetslivsvetenskap, postdok, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola 

Maria Wolmesjö, docent i socialt arbete, bitr. prof., Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Aktuella publikationer (urval)

2021

Allard K, Hasselgren C & Dellve L (2021) Gender equality and managers' work in elderly and social care: A structural equation modelling approach, Journal of Nursing Management (Early View) https://doi.org/10.1111/jonm.13396

Andersson K & Sjölund M (2021) Kartläggning av nattlig omsorg inom hemtjänst: Organisering, arbetssituation och målbeskrivningar Umeå universitet

Astvik W, Welander J & Hellgren J (2021) A comparative study of how social workers’ voice and silence strategies relate to organisational resources, attitudes and well-being at work. Journal of Social Work, 21(2) 206-224

Brodin H & Erlandsson S (2021) ‘Don’t Let It Get to You.’ Gendering Workplace Violence in Disability Services in Sweden. In: Keisu B-I, Tafvelin S, Brodin H (Eds) Gendered Norms at Work. Aligning Perspectives on Health, Safety and Well-Being. Springer Nature.

Daly M, Leon M, Pfau-Effinger B, Ranci  C & Rostgaard T (2021) COVID-19 and Policies for Care Homes in European Welfare States: Too little, too late? Accepted for publication in European Journal of Social Policy

Drange I & Vabø M (2021)  A Cross-sectional Study of Sustainable Employment in Nordic Eldercare. Accepted for publication in  Nordic Journal of Working Life Studies.

Egard H (2021) Stöd eller vård? Om gränsdragningar mellan personlig assistans och hälsooch sjukvård. Bilaga 4 i Stärkt rätt till personlig assistans Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser, SOU 2021:37.

Elgenius G & Garner S (2021) Gate-keeping the nation: discursive claims, counter-claims and racialized logics of whiteness, Ethnic and Racial Studies, 44 (16) 215-235, DOI:

Elmersjö, M & Sundin E (2021) Intra-Organisational Trust and Home Care Services: A Study of the Process of Implementing Trust Based Practices in Municipal Eldercare in Sweden, Scandinavian Journal of Public Administration 25 (2) 3-21.

Elstad JI & Vabø M (2021)  Lack of recognition at the societal level heightens turnover considerations among Nordic eldercare workers: a quantitative analysis of survey data BMC Health Services Research volume 21, Article number: 747 https://doi.org/10.1186/s12913-021-06734-4

Eriksson A, Jutengren G & Dellve L (2021) Job demands and functional resources moderating assistant and Registered Nurses' intention to leave, Nursing Open, 8, 870- 881.

Gäddman Johansson, R (2021) Managing Vulnerability: Everyday Interaction in Sheltered Accommodations. Akad. avh., Uppsala universitet

Helgesson M, Marklund S, Gustafsson K, Aronsson G, Leineweber C. (2021) Favorable Working Conditions Related to Health Behavior Among Nurses and Care Assistants in Sweden - A Population-Based Cohort Study. Frontiers in public health, 9,681971

Johansson G, Arvidsson I, Persson R, Persson J, Rydenfält C, Östlund B & Holgersson C (2021) Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö och hälsa i fyra skånska kommuner, Rapport nr 6:2021, Arbets- och miljömedicin Syd.

Keisu B-I, Brodin H & Tafvelin S (2021) On Equal Terms? Gendering Labour Markets, the Organisation of Work, and the Well-Being of Employees. In: Keisu B-I, Tafvelin S, Brodin H (Eds) Gendered Norms at Work. Aligning Perspectives on Health, Safety and Well-Being. Springer Nature.

Keisu; B-I, Tafvelin, S & Brodin H (Eds.) (2021) Gendered norms at work: new perspectives on work environment and health. Springer: Springer Nature

Keisu B-I & Tafvelin S (2021) The Concept of Intragroup Conflict in Relation to Gender and Well-Being in Women-Dominated Work. In: Keisu B-I, Tafvelin S, Brodin H (Eds) Gendered Norms at Work. Aligning Perspectives on Health, Safety and Well-Being. Springer Nature.

Lill L (2021) Arbetskraftsbrist och invandrarskap i äldreomsorgsarbetet. I: Magnússon F & Torres S, red. Äldreomsorgen i migrationens tidevarv. Lund: Studentlitteratur.

Lill L (2021) ”Jag skämtar mycket om mig själv!” Erfarenheter av vardagsrasism i äldreomsorgsarbetet. I: Boréus K, Neergaard A & Sohl L, red.  Ojämlika arbetsplatser Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Lund: Nordic Academic Press

Olakivi A, Van Aerschot L, Mathew Puthenparambil J & Kröger T (2021) Ylikuormitusta, lähijohtajan tuen puutetta vai vääränlaisia tehtäviä: Miksi yhä useammat vanhustyöntekijät harkitsevat työnsä lopettamista? [Psychophysical overload, inadequate supervisor support or inappropriate tasks: Why are more and more care workers considering leaving their jobs?] Yhteiskuntapolitiikka 86 (2), 141–154

Peterson E & Brodin H (2021) Doing business or leading care work? Intersections of gender, ethnicity and profession in home care entrepreneurship in Sweden, Ageing & Society doi:10.1017/S0144686X21000131

Plesner Å (2021) Dom kallar det effektivisering. I: Bengtsson J, Lindenbaum M & Pettersson S, red. Välfärden efter Corona. Premiss förlag.

Porter S & Lexén A (2021) Swedish occupational therapists’ considerations for leaving their profession: outcomes from a national survey, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI: 10.1080/11038128.2021.1903992

Regnö K (2021) Managing Care Work in Times of Austerity: Gendered Working Conditions for Managers. In: Keisu B-I, Tafvelin S, Brodin H (Eds) Gendered Norms at Work. Aligning Perspectives on Health, Safety and Well-Being. Springer Nature.

Rydenfält C, Persson R, Arvidsson I, Holgersson C, Johansson G, Östlund B & Persson J (2021) Exploring Local Initiatives to Improve the Work Environment: A Qualitative Survey in Swedish Home Care Practice, Home Health Care Management & Practice, 33(3) 154–161.

Storm P (2021) Äldreboendets mångetniska arbetsgrupp och föreställningar om äldre omsorgsmottagares förändringsresistens. I H Jönson (Red.), Perspektiv på ålderism (s. 229-248).

Storm P & Lowndes R (2021) “I don’t care if they call me black”: the impact of organization and racism in Canadian and Swedish nursing homes. Accepted for publication in International Journal for Care and Caring

Storm P & Stranz A (2021) Organising Auditing, Person-Centred Care and Competence in Swedish Residential Care Homes. In: Keisu B-I, Tafvelin S, Brodin H (Eds) Gendered Norms at Work. Aligning Perspectives on Health, Safety and Well-Being. Springer Nature.

Szebehely M (2021) Äldreomsorgen: en välfärdstjänst under hot. I: Bengtsson J, Lindenbaum M & Pettersson S, red. Välfärden efter Corona. Premiss förlag.

Thörnquist A (2021) Trade union struggle for workwear in Swedish elder care. Transfer: European Review of Labour and Research. First published July 26, 2021. https://doi.org/10.1177/10242589211031369

Thörnquist A (2021) Freedom of choice and gender equality in Swedish home-based elderly care. In: Sjöstedt A,  Giritli Nygren K & Fotaki M (Eds.) Working Life and Gender Inequality: Intersectional Perspectives and the Spatial Practices of Peripheralization. New York, NY: Routledge, pp. 231-251. https://doi.org/10.4324/9780429356629-12-12

Valokivi H, Carlo S, Kvist E & Outila M (2021) Digital ageing in Europe : A comparative analysis of Italian, Finnish and Swedish national policies on eHealth. Ageing & Society. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1017/S0144686X21000945

Wolmesjö M & Solli R, red (2021) Framtidens välfärd - hållbar styrning, organisering och ledning. Lund: Studentlitteratur

2020

Andersson K & Sjölund M (2020) Swedish eldercare within home care services at night-time: perceptions and expressions of ‘good care’ from the perspective of care workers and care unit managers Nordic Social Work Research

Astvik W, Larsson R & Welander J (2020) Arbetsmiljön i tillitsbaserad styrning och ledning - exempel från socialtjänsten, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 26, 25-25

Astvik, W, Welander J & Larsson R (2020) Reasons for Staying: A Longitudinal Study of Work Cond, itions Predicting Social Workers’ Willingness to Stay in Their Organisation, British Journal of Social Work, 50 (1) 1382-1400

Biswas UN, Dellve L, Bhattacharjee A & Wolmesjӧ M (2020) Ageing and Values in the Developments of Home-Based Eldercare: Perspectives from India and Sweden. Psychology and Developing Societies, 32(2) 224-253.

Brodin H & Peterson E(2020) Equal Opportunities? Gendering and Racialising the Politics of Entrepreneurship in Swedish Eldercare, NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28 (2) 99-112.

Dellve L & Håkansson H (2020) Hur påverkar lednings- och samarbetsförhållanden över organisationsnivåer personalomsättning över tid? Socialmedicinsk Tidskrift, 97 (1) 117-133.

Elmersjö M (2020) The principle of help to self-help in Sweden: A study of representations and norms regarding old age and care needs and their moral and ethical implications for care work, Nordic Social Work Research,  10 (3) 270-282.

Hjelmar U & Rostgaard T (2020) Supplemental home care and topping-up: A shift from service universalism towards a new and privatised public service model? International Journal of Social Welfare, 29 (2) 118-128. 

Keisu B-I, red (2020) Att arbeta för lika villkor. Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation. Lund: Studentlitteratur.

Ineland J & Starke M (2020). Factors associated with positive work experience among professionals supporting people with intellectual disabilities: A comparative analysis of three welfare organisations in Sweden. International Journal of Developmental Disabilities. DOI: 10.1080/20473869.2020.1794767

Ineland J (2020) Legitimacy and ambiguity: institutional logics and their outcome for people with intellectual disabilities, RESEARCH AND PRACTICE IN INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES, 7 ( 1)  54–63 https://doi.org/10.1080/23297018.2019.1641833

Lill L (2020) Staff shortages in Swedish elderly care – reflections on gender and diversity politics, International Journal of Migration, Health and Social Care, 16 (3) 269-278.

Plesner Å (2020) En granskning av äldreomsorgens ekonomi och arbetsmiljö. Arena Idé.

Rydenfält C, Holgersson C, Östlund B, Arvidsson I, Johansson G & Persson R (2020) Picking low hanging fruit – A scoping review of work environment related interventions in the home care sector, Home Health Care Services Quarterly, 39 (4) 223-237

Strandell R (2020) Care workers under pressure - A comparison of the work situation in Swedish home care 2005 and 2015, Health & Social Care in the Community, 28 (1) 137-147.

Szebehely M (2020) Internationella erfarenheter av Covid-19 i äldreboenden. Underlagsrapport till Äldreomsorgen under pandemin SOU 2020: 80.

Tafvelin S, Keisu B-I, Kvist E (2020) The Prevalence and Consequences of Intragroup Conflicts for Employee Well-Being in Women-Dominated Work, Human service organizations, management, leadership & governance, 44(1) 47-62 https://doi.org/10.1080/23303131.2019.1661321

Övrigt aktuellt

Ett nätverksmöte kommer att anordnas i Stockholm den 29-30 november 2021 

En antologi redigerad av tre av nätverkets medlemmar och med bidrag från flera av nätverksmedlemmar har nyligen publicerats av Springer Nature: Keisu B-I, Tafvelin S & Brodin H (Eds.) (2021) Gendered norms at work: new perspectives on work environment and health.

Marta Szebehely har tilldelats det nordiska Sohlberg priset i gerontologi vid den digitala Nordiska Gerontogogikongressen i Reykjavik i juni 2021. Se prismotivering och prisföreläsningen Care work and care services under pressure här