Detta komparativa projekt om äldreomsorgen i Europa syftar till att identifiera drivkrafter bakom pågående förändringar av äldreomsorgen i olika europeiska länder, med särskilt fokus på politikens och marknadens roller. Projektet förväntas att avrapporteras under 2012 i form av en bok utgiven av ett internationellt förlag (manus under bedömning).