Detta avhandlingsprojekt bygger på NORDCARE data. Det övergripande syftet med studien är att göra en fördjupad komparativ studie mellan två nordiska länder – Danmark och Sverige – med fokus på det avlönade äldreomsorgsarbetets innehåll, organisering och vad personalen tycker om sitt arbete kopplat till nationella förhållanden såsom resurser, organisering och omfattning. Teoretiska utgångspunkter för studien är feministiska teorier om omsorg, med fokus på komparativ välfärdsstatsforskning, avlönat omsorgsarbete och genusrättvist omsorgsarbete.

Publikationer från projektet:

Stranz A (2009) Både omfördelning och erkännande – en väg till ett genusrättvist omsorgsarbete? I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.

Presentationer vid internationella konferenser:

 

Stranz A (2008) Omsorgsarbetarnas erfarenheter av förändringar och försämringar i äldreomsorgen – en jämförelse mellan Danmark och Sverige. Invited paper presented at 19th Nordic Congress of Gerontology. Oslo.

Mer om Anneli Stranz