rolf.a.gustafsson@mdh.se

 
Rolf Å Gustafsson
 

Rolf Å Gustafsson är professor i sociologi vid Mälardalens högskola. Han har i ett flertal böcker anlagt historie-sociologiska perspektiv på svenska välfärdstjänster. Ett gemensamt tema har då varit olika personalkategoriers hierarkiska organisering i förhållande till varandra och i relation till de politiska styrsystemen. Under senare tid har intresset riktats mot entreprenadisering av äldreomsorgen, och hur detta sammanhänger med övergripande välfärdsstatliga förändringar, speciellt hur dessa transformationer påverkar personalens delaktighet i arbetet och den offentliga arbetsgivarens roll.